Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

Ik ben WA verzekerd en wil mijn schade verhalen: wat is de procedure?

Alle betrokken partijen dienen het volledig ingevulde en ondertekende Europees Schadeformulier zo snel mogelijk op te sturen naar hun verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Dit heeft uw verzekeraar nodig om (namens u) de tegenpartij aansprakelijk te kunnen stellen.. Uw verzekeraar vraagt u het schadebedrag te laten taxeren door een erkend autoschadeherstelbedrijf in een officieel rapport. Dit taxatierapport moet doorgegeven worden aan uw verzekeraar of tussenpersoon. De verzekeraar van de tegenpartij zal vervolgens gaan beoordelen of de begrote schade daadwerkelijk het gevolg van het voorval is en gedekt wordt door de polis. Soms wordt door de tegenpartij een schade-expert ingeschakeld om naar de auto te kijken en vast te stellen of de schade inderdaad te wijten is aan het voorval. Uiteraard worden alleen die kosten gedekt als gevolg van de opgedane schade. Als de verzekeraar van de tegenpartij toestemming geeft om de vastgestelde schade te laten repareren is alleen nog niet direct het geld beschikbaar. De tegenpartij dient schuld te erkennen en als alle administratieve handelingen zijn verricht zal er uitbetaald worden.